Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

canthaveitall
6672 2b13 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazycie zycie

August 08 2017

canthaveitall
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 

August 07 2017

1900 8c56 390
canthaveitall
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadusz dusz
canthaveitall

August 01 2017

canthaveitall

July 30 2017

canthaveitall
4819 25c8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaftmo ftmo

July 21 2017

6942 a7f3 390

super–gifs:

THIS MAKES ME SO HAPPY

canthaveitall
Reposted fromFlau Flau viamyzone myzone

July 18 2017

canthaveitall

August 28 2017

canthaveitall
6672 2b13 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazycie zycie

August 08 2017

canthaveitall
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 

August 07 2017

1900 8c56 390
canthaveitall
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadusz dusz
canthaveitall

August 01 2017

canthaveitall

July 30 2017

canthaveitall
4819 25c8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaftmo ftmo

July 21 2017

6942 a7f3 390

super–gifs:

THIS MAKES ME SO HAPPY

canthaveitall
Reposted fromFlau Flau viamyzone myzone
6942 a7f3 390

super–gifs:

THIS MAKES ME SO HAPPY

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl