Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

canthaveitall

July 13 2017

canthaveitall
Reposted frommarysia marysia viasatyra satyra

July 08 2017

canthaveitall
5114 601b 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaanybreath anybreath

July 05 2017

canthaveitall
Kornelu! Piszę bez żadnego przymiotnika,żebyś się troszeczkę zaniepokoił. Jeżeli już to uczyniłeś, to mogę teraz dodać, ze bardzo Cię kocham.
— Wisława Szymborska
Reposted fromlakonika lakonika viaomg-archy omg-archy

July 03 2017

canthaveitall
6373 6bd3 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viauciekam uciekam

July 02 2017

canthaveitall
6668 2ffb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra

June 25 2017

canthaveitall
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viasatyra satyra

June 13 2017

canthaveitall
2720 99de 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viadontforgetme dontforgetme
canthaveitall
4296 9f04 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viadontforgetme dontforgetme
canthaveitall
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix vianiskowo niskowo
canthaveitall
7510 8774 390
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianiskowo niskowo
canthaveitall
1839 eb1b 390
Reposted fromolgazet olgazet viapodprzykrywka podprzykrywka
canthaveitall
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viaginger-gato ginger-gato
canthaveitall

June 09 2017

canthaveitall
canthaveitall
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viawasteland wasteland
canthaveitall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl