Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

canthaveitall
6324 b971 390
Reposted fromfitvet fitvet viakomplikacja komplikacja

August 28 2017

canthaveitall
6672 2b13 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazycie zycie

August 08 2017

canthaveitall
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 

August 07 2017

1900 8c56 390
canthaveitall
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadusz dusz
canthaveitall

August 01 2017

canthaveitall

July 30 2017

canthaveitall
4819 25c8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaftmo ftmo

July 21 2017

6942 a7f3 390

super–gifs:

THIS MAKES ME SO HAPPY

canthaveitall
Reposted fromFlau Flau viamyzone myzone

July 18 2017

canthaveitall

July 13 2017

canthaveitall
Reposted frommarysia marysia viasatyra satyra

July 08 2017

canthaveitall
5114 601b 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaanybreath anybreath

July 05 2017

canthaveitall
Kornelu! Piszę bez żadnego przymiotnika,żebyś się troszeczkę zaniepokoił. Jeżeli już to uczyniłeś, to mogę teraz dodać, ze bardzo Cię kocham.
— Wisława Szymborska
Reposted fromlakonika lakonika viaomg-archy omg-archy

July 03 2017

canthaveitall
6373 6bd3 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viauciekam uciekam

July 02 2017

canthaveitall
6668 2ffb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra

June 25 2017

canthaveitall
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viasatyra satyra

June 13 2017

canthaveitall
2720 99de 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viadontforgetme dontforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl